làm sao chọn được cá đẹp từ cá bột, chỉ giúp em với. Phân biệt King Kam fa và king baccara lúc còn nhỏ như thế nào?