Mây bác cho em hỏi sao em thấy có câu lạc bộ cá dĩa và câu lạc bộ cá rồng mà không thấy câu lạc bộ cá la hán vậy, có lẽ mình cũng nên thành lập 9i để bữa nào anh em còn off mà đi nhậu nữa chứ (à quên không phải nhậu mà là uống cà phê ... tội lội ... he he he). Khi nào thành lập các bác nhớ báo nhé