Chào các bạn,
Dạo này muốn thữ chuyển qua dùng JBL cho cá lỡ.
Mình nhớ trước đây có một bạn chỉ cách phân biệt JBL thật/giả nhưng lục hoài tìm không ra. Có ai biết đường link chỉ giùm mình với.
Cám ơn nhiều,