Mấy hôm nay bận thi quá nên khi nhìn lại thì thấy cá e chổ cái vây ngay mang bơi bị mất hết 1 mảng to và không cử động dược nữa Mấy bác chỉ dùm em cách chữa bệnh cho cá em nha với em cám ơn rất nhiều .
Tình hình là cá em nó bị đen thui àh thường ngầy cho ăn bình thường nhưng từ khi bi mất 1 mảng vây đó nó cứ nhai nhai đồ ăn rồi nhả ra kô có nuốt, nhưng vẫn kè kiếng rất sung, em không biết làm sao cho cá hết bị như vậy các bác giúp em dùm với. CỨU CÁ Em VỚI .