Các bác ơi cho e hỏi --Thần tiên nhà em cứ bị lép vây ,đuôi khoảng một thời gian sau thì chết . Bác nào biết chúng bị bệnh gì mách em cách chữa với .
Xin cảm ơn nhiều .