Đi công tác 5 ngày về thấy hồ tan thương toàn rêu giống tóc màu đen và xanh. Làn soa trị được hỡi anh em giúp đỡ. Cám ơn nhiều lắm