E có trồng la hán xanh vào bể nhưng sau 1 thời gian e thấy tụi nó đều mọc rễ phụ tỏa xuống đáy là như thế nào hả các anh? e cũng nhổ thử 1 cây lên và thấy chúng ko mọc rễ ở dưới nền bể ?! lúc mới mua về e thấy nó như cái cành cây nên chỉ cắm xuống nền luôn thôi sao kì quá nè ai giúp e với !!!