cá em cứ ở góc gương kê miệng vô gương mà cú bơi lên xuông hoài ..nó bị gì vậy mấy anh