mình nuôi được hai tháng rồi, lúc mua về chỉ bằng ngón tay út .