may bác cho em hõi la` TETTRA mua o đâu chắc ăn nhất vậy mầy bác,và nên cho cá ăn hột vào lúc nào là dc ah,và TETTRA voi JBL thứ nào tốt ah,giá cã ra sao ah,cam on