Mình định mua một bao thức an này cho lan hán của mình ăn ko bít co được ko? thức ăn này ở bên tháiland ko bít có ai biết về loại thức ăn này ko, ko bít có tốt ko?
đây là nguyên liệu:
Fish meal, wheat flour, wheat germ, dried yeast, spirulina, Lecithin, soybean meal, shrimp meal, Vitamin E, Thiamine mononitrate, riblovain, niacin, inositol, pyridoxine hydrochloride, Vitam A Acetate, Stabilized Vitamin C (L-Ascorbyl-2-Polyphosphate), Vitamin D3, Calcium D-Pantothenate, Choline Chloride, Folic Acid, Menadione Sodium Bisulfite, Biotin, Vitamin B12, Zinc oxide, Manfanese Oxide, Ferrous Sulfate, Copper Sulfate, Potassium iodide, cobalt Sulfate.
Nutirition composition:
Crude Potein 40% (min)
Crude Fat 4% (min)
Spirulina 12% (max)
Crude Fiber 4% (max)
Ash 12% (max)
Moister 8% (max)