Mình xin chào toàn bộ các sư huynh đã tham gia vào diễn đàn!
Mình mê chơi cá từ nhỏ nhưng vì bận quá đã lâu không chơi.
Các huynh hãy truyền cho đệ một số kinh nghiệm chơi cá cảnh và cách tham gia diễn dàn sao cho đúng.
Xin chúc các sư huynh sức khỏe !