Tôi có bầy cá bột khoảng 200 con, đã bám cha mẹ được 4 ngày , hôm nay sao nó lại cắm đầu xuống đáy hồ , chết hàng loạt , ( hôm qua cá con vẩn khỏe ) hiện chỉ còn hơn 20 con . rất mong anh em trong diển đàn chỉ giúp để rút kinh nghiệm cho lần sau .