Chào các Bạn !
Chú kingKamfa của mình không biết sao cả tuần nay chẳng thấy đi ngoài gì cả. Cá vẫn ăn và lanh lẹ như thường. Quan sát ở bụng vẫn không thấy dấu hiệu gì bất thường. Không biết lâu ngày có vấn đề gì không ?
MOng các bạn chỉ giúp mình với ! lo quá !!!!


Cảm ơn các bạn


Thân