mình mua tôm lớn về sây nhiễn và chộn với jbl để tủ lanh và cho mấy em 1 tháng của minh ăn ko biet thức an đó để được bao nhiêu ngày vậy và thức ăn nhiễn đó có thể cho em 4thang ăn được ko vậy .