Mình cần mua một số cá dĩa da beo sizes khoảng 3,4,5cm ai có xin xin để lại số diện thoại mình sẽ liên hệ lại sau, có hình ảnh càng tốt
Xin cảm ơn đã đọc tin