Lúc Đi Mua Người Ta Nói Kim Long ko bít phải ko nữa nuôi duoc hơn 1 năm rồi mà thấy lâu lớn quá