MÌNH CÓ 1 CHÚ LH TO HƠN BÀN TAY,ĐẦU NHƯ TRÁI CHANH,DO PHẢI DỌN DẸP NHÀ NÊN MÌNH CHO NÓ VÀO 1 CÁI HỒ HÌNH VUÔNG NGANG 5 TẤC,CAO 7 TẤC.MÌNH MUỐN HỎI NHƯ VẬY CÓ ẢNH HƯỞNG GÌ KÔ VÀ MÌNH ĐỊNH LÀM 1 HỒ KHÁC RỘNG 5 TẤC,DÀI 6 TẤC,CAO 7 TẤC.NHƯ VẬY CÓ ĐƯỢC KÔ,VÌ NHÀ MÌNH KÔ CÓ ĐỦ CHỖ ĐỂ HỒ LỚN.VÀ CÒN CHUYỆN NÀY,ĐẦU CÁ CỦA MÌNH BỊ TRẦY,CÓ NÊN CHO THUỐC VÀO VÀ NÊN CHO THUỐC GÌ ĐỂ CÁ KÔ BỊ NẶNG HƠN VÀ KÔ XẸP ĐẦU.XIN CHỈ GIÚP MÌNH VÌ NÓ BỊ TRẦY ĐẦU MÌNH RẤT XÓT VÀ SỢ NÓ XẸP.XIN CAÙM ƠN CÁC BẠN.