Những sinh vật nhỏ thường thấy trong hồ cá
Copepods, Cyclops
( Động vật thân giáp, bộ chân kiếm )


Size: 0,1 - 0,2 cm, 0.04 - 0.1 inches

Copepods lad những sinh vật nhỏ thuộc loài giáp xác. Chúng thường di chuyển dọc theo bể mặt kính, với những bước nhảy ngắn. Chúng vô hại và có nhiều loại màu.
Water Fleas, Daphnia
( Bọ nước)


Size: 0,1 - 0,5 cm, 0.04 - 1/4 inches

Water fleas thường dung làm thức ăn cho cá. Chúng dễ được nhận ra do cách bơi ngang “giật giật”. Chúng hoàn toàn vô hại.

Tubifex
( Trùng dạng giun )


Size: 2 - 5 cm, 3/4 - 2 inches

Red, yummy worms sống dưới nền. Nếu bị “làm phiền”, chúng sẽ cuộn tròn lại. Chúng sẽ làm dơ nền nếu “dân số” qua đông.

Springtails, Collembola
( Bọ đuôi bật )


Size: 0,1 - 0,3 cm, 0.04 - 0.1 inches

Springtails là loài bọ 6 chân. Chúng được dùng như thức ăn sống cho những loại cá ăn ở tầng mặt, ví dụ như Betta. Chúng có thể nhay rất xa. Vô hại và khá “cool”
Mosquito larvae
( Ai cũng biết rồi )
Bloodworms


Theo http://www.plantedtank.net/