Mình vừa tìm thấy vài hình ảnh về cá dĩa nuôi con, thấy cũng bình thường nhưng hông bít có ích zì với các bạn không nên post luôn vô đây , ai có hứng thú thì coi nha.

Click click !
(chọn mấy cái discus with fry á, có 3 phần)

Trong này còn có 1 vài video clip về các loại cá Cichlid nữa. Have fun !