Các bạn cho mình hỏi tí supered và supered syn khác nhau hay là một , nếu khác thì mình phân biệt ra sao . Còn có giống nào gọi là GOLD RED ko ? SUPERED nuôi từ nhỏ khoảng bao nhiêu tháng mới trưởng thành .