Mình mới tập tễnh chơi La Hán, hôm trước ra tiệm cá có 1 Em thuộc dòng King Star trông bắt mắt, mình rất thích, nhờ Anh Em cho biết và giúp đỡ thông tin về dòng Kinh Star:
- Cách chọn lựa, phân biệt.
- Giá cả thị trường.
- Các vấn đề cần lưu ý.
Xin cám ơn.