Ah chuyện là như thế này. mình có nuôi 1 em cu gáy nhưng nó gáy là cúc cù cu cu(cụ) gì đó các bro chuyên nguyên cứu cu gáy giải thích giùm mình là. nếu nó gáy như vậy tương lai nó có có gáy dài hơn không hay đơn thuần gáy đơn điệu như vậy. và cu gáy này lúc trước không có bây giờ có cái tật là ăn vun lúa ra ngoài có cách nào không cho nó gắp lúa bỏ ra ngoài không.
cảm ơn các bạn trước nha!