huuhuh con vẹt nhà em là vẹt bổi . em mua đuợc hơn 2 tháng rồi .em cố gắng cho nó làm quen với em rồi .thế mà nó vẫn không chịu quen thấy người là sợ. rồi nó phá quậy lung tung. làm đổ hết thức ăn và nuớc. cái cầu để cho nó đứng cũng bị nó gặm hết sạch. các bác cứu em với .em phải làm sao bây h !!!!!