2 con lam size 4cm nếu mà nó đen người là có dấu hiệu bị bệnh đó em, có thể nó bị nấm đó. em tìm mấy bài trên diễn đàn về trị nấm trị thử xem. còn 3 con kia cắn nhau là chuyyện thương thôi, nó ra oai chứ ko phải bắp cặp đâu. size đó chưa tới tuổi bắt cặp... phải tren 13cm mới bắt cặp đẻ. Chúc em có cá đẹp...thân