Chào các pa.Em là thành viên mới.Em mới dc cho 1 chu La Hán,và bắt đầu thật sự muốn đi sâu vào loài ca nè.em nghe noi chơi La Hán râtts tao nhã và Phong Thủy.Có pa nao biết vế sự Phong Thủy thi co the giải thích cho em va mọi người chưa biết được biết ko a.Cam ơn các pa nhiều/
www.Đi 1 ngày đàng học một sàng khôn