mình có hỏi đặt chân hồ 1m2,sắt vuông4,2 tầng .Người ta nói giá khoang 600 nghan là có mắc không vậy? Ai biết giá xin chỉ giúp.Mua chân 2 tầng o ngoài giá có 200 mấy nhưng mình thấy mỏng quá??Ai có làm chân hồ rồi thì chỉ mình nha