mình ở Cần Thơ các bạn có biết chỗ bán cá halfmoon nào ở Cần Thơ không chỉ mình với , Thanks