Con chòe đất của mình giờ đang vào độ căng hót âm ĩ suốt ngày ,mình ở xa không có điều kiện để mang đi dợt .Vậy xin hỏi mọi người ai có phai chòe đất hót up lên hoăc gửi cho mình theo địa chỉ : "khuyenmian@yahoo" .mình xin trân thành cảm ơn.
Pot lại ảnh Em nó đây