Cho mình hỏi TL chỉ vàng khác TL thường chổ nào?chắc là đẹp hơn nhiều?AE nào biết tư vấn hộ.thankSSSSSS