Cho em hỏi em muốn tạo một bảng bình chọn như thế nào? Kiểu như bỏ phiếu chọn xem cái nào tốt nhất đó ạ

Cám ơn BQL nhiều