các bạn ơi có ai cho mình hỏi với, Không biết hiện nay Nhồng ở Việt Nam có thể nói được bao nhiều từ trong 1 câu vậy.Trả lời giúp mình với nha.