Anh hungnguyen ơi, cây tiêu thảo anh tặng em đã ra lá nước rồi nè. Xin được mạn phép đưa hình lên tìm lời chia vui. Ơn trời nó sống em còn dám vác mặt lên xin anh tiếp.