cuối tuần sang quảng châu thăm bạn, định mua cái lồng về ko biết ỡ chỗ nào nhiều giá hợp lí ạ, mong các anh chỉ giúp em