mình cho lai giửa cá sông kiếm và cá hòa lan ra dòng cá mới đẹp hơn khoảng 5 hom nay cá ngưng dẻ và có một số con bị lồi mắt như cá vàng thủy bào nhản ấy ko biết cá bi bệnh gì co phải do trời lạnh hay do nước dơ ko xin cav1 ban cho mình biết nguyên nhân và cách phồng trị xin cam on các bạn nhiêu