Xin hỏi các thành viên trên đây có ai ở vùng Cam Ranh hay Nha Trang biết ở đâu mua bo bo (trứng nước) xin cho địa chỉ hoặc số phône