Đúng hôm hội ta Offflines lần đầu tại quán cây đa, tớ phải lên Sơn Tây đón sư tử Hà Đông. Nhân tiện vọt thêm 20 km lên Ba Vì và kiếm được một con sông đang cạn nước thấy có một loại rong nhìn giống như Liễu suối nhưng thân lại rất mềm lấy về trồng vào bể nhìn cũng không đến nỗi nào. Bác Tiến và bác Hưng nhiều kinh nghiệm cho em hỏi có phải là liễu suối giống đợt các bác đi khai thác ở Móng Cái không ?.