em đang nuôi cá dĩa nhưng mới cho đẻ được cá con nhưng lại nuôi ko đc
mong ai có kinh nghiệm thì chỉ giúp em với