tôi muốn tìm một cây Tầm bì lùn.Tôi ở gv.tphcm có ai biết ở đâu bán loại cây này xin chỉ cho mình với mình xin cảm ơn trước