Cá la hán của mình bị bệnh nấm ở đuôi không phải nấm trắng.Nó nổi như mụn cóc mấy hạt cứng cứng chỉ ở đuôi thôi.Mình có cắm sưởi và cho muối hổ trở thêm 10ml thuốc màu vàng chai co hình con la hán,kô cho ăn 3 bữa nhưng kô thấy giảm bệnh.Xin hỏi có cao nhân nào có từng trị qua bệnh này xin cho tại hạ bài thuốc mình xin đa tạ