kim cương xanh mà nuôi màu nhạt thì phải cho ăn gì để màu và châu nó sáng hơn không.