Chào các bạn mình nuôi cá LaHán được một năm . Nêu mình chưa hiểu nhiều vè Cá La Hán . Cho mình hỏi nhé .
Các bạn có biết khi nào cá La Hán muôn đẻ vậy ?
Cá La Hán một năm đẻ mấy lần vậy ? .
Cá La Hán rẻ rồi còn phát triển nưa không vậy ?
Cá La Hán đẻ rồi thì bao lâu mới đẻ tiếp vậy ?
Cá La Hán đẻ trứng (thu tinh song) rồi thì mình lấy Cá Má hay Cá Đực lên vậy ?
Trứng nở thành con thì lấy Cá Má hay Cá Đực lên hoạc là cả hai vậy ?
Thank you .
Mong các bạn giúp mình nhé .
Thank your.
Bye
Mong tin từ các bạn .