Các bác chỉ giúp nuôi lửa để đấu(thi hót)cách thức cho ăn,tắm rửa.....thanks