Cá mình một bên vây bơi bị nhúm lại y như bị tật vậy, nhưng mình xem trên diễn đàn thì có người nói đó là do nấm, để lâu ngày cá sẽ quẻo...hix....mình đang rất phân vân, định vớt nó ra cắt luôn cái vây bơi đó, mà không biết nó có mọc lại ko nữa.....cá mình vẫn đang lên đầu và rất khỏe. mong AE nào có Knghiệm cho mình biết phải làm gì đây.....Thanks