trước đây toàn có đăng bài bán các đá mini fisshiden bác nào mua về trước kia bị chết nên coi lại chất lượng nước thê nào nhé.nữa tháng gần đây cục đá mini fiss của toàn có hiện tượng RÊU TRÊN ĐÁ PHÁT TRIỂN KHÁ MẠNH và độ tươi nó cũng mướt lắm nên bác nào đã nuôi mà chết ko phải do mình đem bán đá ko chất lượng dẫn đến một thời gian ngắn nó chết.......toàn bỏ nó vào hồ tép 1,5 tháng tuổi đèn jebo và sử dụng hồ 80 cao 60-70 nó nằm dưới phân ADA và nhiệt độ hồ là 24-25oC luôn đá đang lên phát triển mạnh mướt đẹp vô cùng.một số bạn nào trồng ko được do "nhiệt độ hồ và nước" thế nào chứ ko phải do toàn bán hàng kém chất lượng nha