mình mới biết giống cá mới ko biết giống gì thấy người ta bán nói là ruby kamfa nhỏ bằng 2 ngón tay thôi nhưng có giá lắm đó 3tr 1 em có anh em nào biết giống cá này ko,trông còn nhỏ nhưng có châu màu củng đẹp lắm