Em đang dự định làm 1 cuốn sách và cũng đã viết được nhiều loài cá và 1 số loài cây Ts trong đó nên các bác ai có kinh nghiệm về sách vở xin chỉ giáo em xin thanks các bác nhei26u