Post vài tấm hình chụp ở cánh rừng gần Chateau de Vizille vùng Rhône-Alpes. Mấy con Thiên nga sống ở cánh rừng quanh lâu đài, mỗi sáng chúng xuống hồ nước (thực chất là con suối chảy từ trên núi xuống, làm thành một cái hồ) để kiếm ăn...
Chân dung:

Hồ cuối thu:

Hạ cánh:
1.

2.

3.

4.

5.