Lang thang tìm hiểu thông tin về Tép mà mù tiếng Hoa chôm được cái này đem về ai dùng được thì dùng, dùng xong dịch dùm cho bà con đọc luôn, thanks. Xin lỗi hồi nảy Copy qua nên không có màu.

CRS=紅色水晶蝦
BEE=彩紅蜜蜂蝦或黑白蜜蜂蝦
BEE(CRS )=有帶 CRS 遺傳因子的蜜蜂蝦也就是指黑白水晶蝦

CRS × CRS =100 % CRS
BEE × BEE =100 % BEE
CRS × BEE =100 % BEE (CRS )
BEE × BEE(CRS )= 50 % BEE 50 % BEE (CRS )
BEE(CRS ) × BEE(CRS )= 25 % BEE 50 % BEE (CRS ) 25 % CRS
CRS × BEE(CRS )= 50 % BEE (CRS ) 50 % CRS

Nguồn bestcrs.com