Sau thời gian bình chọn các hồ thủy sinh dự thi ABV2007 của Thành viên ABV
Ban tổ chức xin công bố kết quả xếp loại thứ tự theo số điểm bình chọn của Thành viên

Chúc mừng các bạn có bể sau đã trúng giải "Bể được thành viên yêu thích nhất"
1- 19- 526
1- 29- 873
1- 22- 653
Và sau đây là thứ tự xếp hạng theo thể loại
Thể loại Bể nhỏ

Xếp hạng- Số hiệu- Tổng điểm
1- 19- 526
2- 47- 461
3- 13- 437
4- 10- 415
5- 34- 391
6- 18- 388
7- 6- 365
8- 1- 299
9- 44- 261
10- 23- 249

Thể loại bể nhỡ

Xếp hạng-Số hiệu-Tổng điểm
1- 29- 873
2- 21-726
3- 28-671
4- 38- 601
5- 31- 594
6- 45- 590
7- 9- 554
8- 8- 488
9- 12- 461
10- 2- 436
11- 30- 413
12- 15- 407
13- 7- 398
14- 17- 397
15- 42- 389
16- 20- 387
17- 39- 376
18- 14- 369
19- 27- 343
20- 25-337

Thể loại bể lớn

Xếp hạng-Số hiệu-Tổng điểm
1- 22- 653
2- 24- 625
3- 33- 580
4- 11- 574
5- 3- 485
6- 26- 479
7- 37- 410
8- 35- 402
9- 16-395
10- 43- 391
11- 4- 362
12- 32- 342
13- 36- 341
14- 40- 331
15- 5-282

Như vậy đã có thể xác định được 3 giải "Bể được thành viên yêu thích" cho 3 thể loại
Phút hồi hộp chính còn chờ kết quả công bố của ban Giám khảo cho 9 giải Nhất - Nhì - Ba cho 3 thể loại (mỗi thể loại 3 giải)
Xin cảm ơn Thành viên đã nhiệt tình bình chọn